Menu
Your Cart

بتونه

Brand: افرا Model: همه کاره
بتونه همه کاره افراجهت سطوحی که رنگ روغنی یا پلاستیک یا اکریلیک اعمال می شود •قبل از مصرف هم بزنید •با لیسه اعمال شود •نیازی به مخلوط کردن با آب نیست •در دمای پایین تر از 10 درجه استفاده نشود •برای ترک های عمیق 2 بار و با فاصله 6 ساعت اعمال شود • سطح باید خشک تمیز و فاقد چربی باشد ...
225,000 تومان 250,000 تومان
Brand: افرا Model: همه کاره
بتونه همه کاره افراجهت سطوحی که رنگ روغنی یا پلاستیک یا اکریلیک اعمال می شود •قبل از مصرف هم بزنید •با لیسه اعمال شود •نیازی به مخلوط کردن با آب نیست •در دمای پایین تر از 10 درجه استفاده نشود •برای ترک های عمیق 2 بار و با فاصله 6 ساعت اعمال شود • سطح باید خشک تمیز و فاقد چربی باشد ...
23,000 تومان 25,000 تومان
Brand: افرا Model: همه کاره
بتونه همه کاره افراجهت سطوحی که رنگ روغنی یا پلاستیک یا اکریلیک اعمال می شود •قبل از مصرف هم بزنید •با لیسه اعمال شود •نیازی به مخلوط کردن با آب نیست •در دمای پایین تر از 10 درجه استفاده نشود •برای ترک های عمیق 2 بار و با فاصله 6 ساعت اعمال شود • سطح باید خشک تمیز و فاقد چربی باشد ...
410,000 تومان 440,000 تومان
Brand: افرا Model: همه کاره
بتونه همه کاره افراجهت سطوحی که رنگ روغنی یا پلاستیک یا اکریلیک اعمال می شود •قبل از مصرف هم بزنید •با لیسه اعمال شود •نیازی به مخلوط کردن با آب نیست •در دمای پایین تر از 10 درجه استفاده نشود •برای ترک های عمیق 2 بار و با فاصله 6 ساعت اعمال شود • سطح باید خشک تمیز و فاقد چربی باشد ...
125,000 تومان 160,000 تومان
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)